Környezetszennyezés

Glifozát és AMPA kimutatása ivóvízből elektrokémiai detektálással

Letöltés

Excitációs és emissziós hullámhossz optimalizálás PAH-ok esetében fluoreszcens detektálás során

Letöltés

PAH-ok meghatározása fluoreszcenciás detektor használatával; résszélesség választás hatása az érzékenységre

Letöltés

Policiklusos aromás szénhidrogének szimultán két hullámhosszon való detektálása JASCO FP-4020 fluoreszcens  detektorral

Letöltés

Nitroarének meghatározása dízelmotorok kipufogógázából

Letöltés

18 féle N-metil-karbamát peszticid szimultán analízise

Letöltés

Aldehidek és ketonok meghatározása 2,4-DNPH-val történt származékképzéssel

Letöltés

Gépkocsik kipufogógázában aldehid és keton tartalom meghatározása

Letöltés

Acetaldehid és formaldehid levegőből való kimutatása 2,4-DNPH -val való származékképzés után

Letöltés

Aldehidek és ketonok kimutatása laboratórium levegőjéből

Letöltés

15 féle aceton és keton meghatározása 2,4-dinitrofenil-hidrazinnal való származékképzés után

Letöltés

Csapvíz formaldehid és acetaldehid tartalmának meghatározása

Letöltés

Formaldehid és acetaldehid kimuatása környezeti mintákból (kútvíz, folyóvíz stb.)

Letöltés

Policiklusos aromás szénhidrogének és nitroarének szimultán kimutatása levegőből és dízelmotor kipufogógázából

Letöltés

Műbőr és szigetelőanayag biszfenol A tartalmának meghatározása

Letöltés

Fenolgyanták biszfenol A tartalmának vizsgálata

Letöltés

Folyóvizek alkilfenol tartalmának meghatározása

Letöltés

Alkilfenolok kimutatása tavak vizéből

Letöltés

Vizek aldehid szennyezésének meghatározása

Letöltés

Aldehidek kimutatása 1,3-ciklohexándionnal való származékképzés után

Letöltés

Formaldehid kimutatása levegőmintákből 1,3-ciklohexándionnal való származékképzés után fluoreszcens detektálással

Letöltés

Fenolszennyeződés vízből való kimutatása elektrokémiai detektor alkalmazásával

Letöltés

Biszfenol A kimutatása és koncentrációjának meghatározása ivóvíz mintákban elektrokémiai detektor alkalmazásával

Letöltés