Excellims GA2200

A gyógyszergyári termelési eszközök tisztítása és a tisztítási lépések validálása időigényes folyamatok, melyek gyorsításának egyik módja a minél gyorsabb analitikai technikák alkalmazása. A ma általánosan használt HPLC és TOC módszerekkel végzett mérések – habár nagyon sokat fejlődtek az elmúlt években – még mindig viszonylag hosszú időt vesznek igénybe. A nagy teljesítményű ion mobilitás spektrometria (High Performance Ion Mobility Spectrometry (HPIMS)) egy-egy méréséhez csak szempillantásnyi időre van szükség, így az analízis eredményére való várakozás ideje jelentősen csökkenhet, így rövidítve a gépek és berendezések állásidejét.

Az amerikai Excellims Corporation GA2200 jelű készüléke a vizsgált molekulákat ionizálja, majd az ionok egy ellenirányú gázáramú drift csőben elektromos mezőn haladnak keresztül. A kisebb és könnyebb ionok mozgását az ellenáramú gázmolekulák kevésbé fékezik, így hamarabb érnek a cső másik végéhez, mely egy detektorként is szolgáló Faraday lemez. A nagyobb ionok becsapódása egy későbbi időpillanatban történik, de az egy méréshez szükséges idő így is csak milliszekundumokban mérhető.

Az analitok azonosítása kvalitatív és kvantitatív módon történhet, ezekhez a mérések előtt létre kell hozni a megfelelő kalibrációkat. Kvalitatív azonosításhoz a drift (repülési) idő értékek használhatók, melyek az adott nagyságú és alakú ionokra ugyanolyan mérési paraméterek – hőmérséklet, feszültség és nyomás – mellett állandók. Kvantitatív analízishez a csúcsok magassága vagy területe alapján készült kalibrációs görbék használhatók, azonban ezek az értékek függnek a kémia környezettől is. A pontos mennyiségi meghatározáshoz ezért olyan kalibráló minták használata szükséges, melyekben a vizsgálandó komponens olyan mátrixban helyezkedik el, melynek összetétele a lehető legjobban megközelíti a mérendő valós mintáét.


A GA2200 kompakt kialakítású, vezérlése érintőképernyővel történik. A készülék viszonylag kis mérete lehetővé teszi gurulós kocsin/asztalon elhelyezését és gyors mozgatását a gyártó helyiségek vagy berendezések között. Mivel minimális mintaelőkészítést igényel, ezért akár a tisztítás helyszínén is mérhetünk vele, elkerülve a minták laboratóriumok és épületek közötti mozgatását. Folyadékminta esetén a alapértelmezett ionizálási mód az elektrospray ionizáció, a törléses (swab) mintáknál viszont termikus deszorpcióra is lehetőség van. A készülék tipikus érzékenysége a ppb – ppm tartományokba esik, a lineáris tartománya pedig 2 – 3 nagyságrendet ölel át. A készülék szoftvere 21 CFR Part 11 megfelelőséggel rendelkezik, a mérési eredmények pedig elmenthetők és archiválhatók külső tárolóegységen is.

Specifikációk:

 • analízis idő: 30 – 60 másodperc
 • érzékenység: ppb – ppm / pg – ng
 • lineáris tartomány: 2 -3 nagyságrend
 • ionforrás: electrospray (ESI) vagy termikus deszorpció
 • drift cső: 10 cm
 • drift gáz hőmérséklete:  max 250 oC
 • drift gáz: olaj és egyéb szennyezőktől mentes levegő, N2, CO2, egyéb inert gáz
 • gázfogyasztás: max 3,5 liter/perc
 • dimenziók: 47 x 41 x 47 cm, 19 kg
 • vezérlés: beépített Windows alapú számítógép érintőképernyővel
 • szoftver: VisionTM vezérlő és adatkiértékelő program 21 CFR part 11 megfelelőséggel

Érdekel a Termék

» Gyártó oldala »