JASCO HTCD Plus

A molekulák szerkezetének meghatározásához a kutatók évtizedek óta használják a cirkuláris dikroizmus (CD) spektroszkópia alkalmazásával kapott információkat. Habár egy CD mérés kivitelezése egyszerűen elvégezhető, nagy számú minta sorozatmérése eddig nehézkesnek bizonyult a különösen rövid fényúthosszú küvetták alapos tisztítása és újbóli feltöltésének időigénye miatt, de az eredmények kiértékelése, a szükséges számítások elvégzése is sok manuális munkát igényelt. A biotechnológiai úton előállított gyógyszeripari termékek növekvő száma, különösen az originális gyógyszereket követő bioszimiláris készítmények elterjedése és az ezek jellemzéséhez szükséges analitikai vizsgálatok azonban az eddigi módszerek felgyorsítását igényelték. Ennek a kihívásnak köszönhetően készült el a JASCO HTCD Plus (high throughput) rendszere, mely automatizált és reprodukálható módon képes a gyógyszeripari és biotechnológiai mérési feladatokat, mint pl. fehérjék, peptidek, DNS/RNS, antitestek screening és bioszimilaritás vizsgálatát, molekulák másodlagos és harmadlagos szerkezeti változásainak nyomonkövetését elvégezni.

A microplatekben vagy HPLC edénykékben elhelyezett minták átlagos mérési ideje mindössze kb 7,5 perc. A rendszer által elvégzett műveletek minden egyes lépése optimalizált, hogy a mérések rövid idő alatt, kevés minta használatával, nagy érzékenységgel és minél kisebb keresztszennyezéssel történjenek. A mintaadagoló 120 helyes HPLC vial tartójában vagy 2×96 helyes microplatejeiben elhelyezett minták keringetős termosztáttal tarthatók a kívánt, állandó hőmérsékleten. A méréshez szükséges 80 – 150 µl-nyi mintát fecskendőpumpa továbbítja a JASCO J-1500 spektrométer Peltier termosztált cellatartójában elhelyezett 1 mm fényúthosszú, 25 µl térfogatú átfolyós cellablokkba. Opcionálisan a mintatartóba helyezhetők a 0,1, 0,2 és 2 mm-es fényúthosszúságú JASCO cellablokkok, vagy más gyártmányú átfolyó cellák is. A rendszer fotometrikus áramlásfigyelő rendszerrel követi nyomon a minta mozgását, hogy a mérés biztosan azután történjen meg, miután a minta teljesen kitöltötte a küvettát. Lehetőség van egyidejű transzmissziós és fluoreszcenciás spektrumok felvételére is. A mérés után a minta visszanyerhető további vizsgálatok végzéséhez.

A keresztszennyezés elkerülésére az egyes minták között a mintatovábbító rendszer alapos mosása szükséges. Ehhez 3 különböző mosófolyadék áll rendelkezésre, a szoftver pedig lehetőséget ad a mosási lépések részletes beállítására. A csövekben maradó mosófolyadékok okozta mintahígulás megelőzésére a rendszer elvégzi a csövek szárítását is egy külön levegőpumpával.

Az egységek vezérlését és a mintaszekvenciák megírását a JASCO Spectra Manager 2 vagy Spectra Manager CFR programcsomag biztosítja. A mintaszekvenciák táblázatkezelő szoftverből is importálhatók. A Spectra Manager CFR a gyógyszeripar számára elengedhetetlen 21 CFR Part 11 ajánlásoknak való megfelelőséget biztosítja. A minták méréséhez a következő programmodulokat tartalmazzák a szoftvercsomagok: spektrum mérés (Spectra Measurement), detektorjel mérése a hőmérséklet függvényében (Variable Temperature Measurement), spektrum mérés a hőmérséklet függvényében (Temperature Interval Scan Measurement) és detektorjel mérése a hőmérséklet függvényében és spektrum felvétel a megadott hőmérsékleteken (Temperature/Wavelength Scan Measurement).

Bioszimilaritás vizsgálatokhoz, a fehérjék, peptidek magasabb rendű szerkezeteinek összehasonlító vizsgálataihoz a qHOS (higher order structure similarity evaulation software) modul áll rendelkezésre. A felvett spektrumok összehasonlítását spektrum régiók és zajszint szerinti súlyozással is elvégezhetjük. A kiértékelés 3 különböző statisztikai módszer szerint történhet: Student’s t-test, Welch’s t-test és TOST Equivalence t-test.

A J-1500 HTCD-Plus rendszer további előnyös tulajdonsága, hogy a JASCO spektroszkópiai készülékeknél megszokott, a felhasználó által is könnyen szerelhető és cserélhető mintatartó rendszerrel rendelkezik. Ennek köszönhetően, ha a feladat speciálisabb mérést követel meg, akkor a HT (high throughput) modul könnyedén kicserélhető az alapkészülék mintatartóira és egyéb kiegészítőire.

Érdekel a Termék

» Gyártó oldala »