V-700 UV/VIS/NIR spektrofotométerek

A JASCO V-700 kétsugárutas spektrofotométer család tagjaira a masszív, robosztus felépítés, a precizitás és a kiváló optikai paraméterek a jellemzőek. A készülékek megalkotásakor fontos szempont volt a felhasználóközpontúság kialakítása, erre jó példa a minden készüléken megtalálható Start gomb, mellyel a küvetta mintatérbe helyezése után a mérés azonnal elindítható. Az automatikus tartozékfelismerő rendszernek köszönhetően a mintatartók cseréjekor az újonnan behelyezett mintatartóknak megfelelő beállítási opciók azonnal megjelennek a szoftverben.

A legkisebb V-730 elsősorban rutin mérésekre és alkalmazott kutatásokban kap fontos szerepet, a V-750 a kutatásban, iparban, oktatásban nyerhet alkalmazást, a dupla monokromátoros V-760 extrém nagy abszorbanciájú minták hígítás nélküli mérését is lehetővé teszi, a V-770-es pedig a közeli infravörös tartományig (NIR) kibővített hullámhossz-tartományának köszönhetően válik a spektroszkópiai laboratóriumok nélkülözhetetlen készülékévé.

A V-700 spektrofotométerekkel használható több, mint 50 féle mintatartó – melyek közé tartoznak a cseppnyi mennyiségű minták mérését lehetővé tevő feltétektől kezdve a termosztálható sokpozíciós mintatartókon keresztül a textilek, vagy porok diffúz reflektanciájának mérését lehetővé tevő integrálógömbök – segítségével szinte nincs olyan spektroszkópiai mérési feladat, melyet e készülékekkel ne lehetne elvégezni. Vezérlésüket és a mért adatok gyűjtését az egységes, a minden JASCO spektroszkópiai készüléket vezérelni tudó Spectra Manager Windows alapú szoftver biztosítja, amely a gyógyszeripar számára 21 CFR Part 11 kompatibilis változatban is rendelkezésre áll.

JASCO V-730 spektrofotométer

Fix 1 nm-es sávszélességgel rendelkező kétsugárutas UV-Vis spektrofotométer, mely könnyű kezelhetőségével ideális a nagy számú rutin méréseket végző ellenőrző laboratóriumok számára, ugyanakkor kategóriájában kiválónak számító optikai specifikációinak és opcionális nagy számú mintatartóinak köszönhetően ipari, gyógyszeripari vagy akár biokémiai, illetve egyéb „ Life Science” tudományág igényeinek megfelelő mérésekre is remekül használható. Opcionális termosztálható mintatartóinak köszönhetően a kinetikai mérések kivitelezése is gyorsan, könnyedén megoldható.

A készülék vezérlése a Spectra Manager 2.5 szoftveren kívül a kézi iRM (intelligent Remote Modul) vezérlőegységgel is történhet. Az iRM áttekinthető szoftverkörnyezetben tartalmazza mindazon a készülékvezérléshez, adatgyűjtéshez és adatfeldolgozáshoz szükséges programokat, melyekkel és a közvetlenül csatlakoztatható nyomtató segítségével a mérések számítógép használata nélkül is dokumentálhatóan elvégezhetők.

Bővebben

JASCO V-730BIO spektrofotométer

 Fix 1 nm-es sávszélességgel rendelkező kétsugárutas UV-Vis spektrofotométer, mely a „Life Science” alkalmazásokhoz összeállított szoftvercsomaggal rendelkező iRM vezérlőegységgel működtethető. Használatához számítógép nem szükséges, így kis helyigénye, mikroliternyi minták mérésére alkalmas mintatartói és kiváló optikai tulajdonságai lehetővé teszik, hogy a biokémiai, biotechnológiai és más rokon tudományterületek jasco_v730bio_irm laboratóriumaiban is a fehérje és nukleinsav meghatározások vagy a kinetikai mérések eszköze legyen. Egyszerű kezelhetősége, tartozékfelismerő rendszere, egygombos mérésindítási lehetősége a mindennapi rutin méréseket is könnyen, rövid idő alatt elvégezhetővé teszi.

A vezérlőegység a standard mérési módokon kívül tartalmazza a fehérje/nukleinsav arány meghatározásához (A260/A280, A230/A260, Warburg-Christian) szükséges szoftvert , a kinetikai analízis programot (Michaelis-Menten, Lineweaver-Burk, Hofstee, Eadie módszer szerint), a fehérjék mennyiségi meghatározását UV elnyelés, BCA, Bradford, Lowry, WST és Biuret módszer szerinti számítást végző és a DNS olvadás vizsgálatához szükséges szoftvert.

Bővebben

 JASCO V-750 spektrofotométer

 Állítható sávszélességű kétsugárutas UV-Vis spektrofotométer, mely nagy érzékenységű fotoelektronsokszorozó (PMT) detektorával kutatási, fejlesztési célokra éppolyan jól alkalmazható, mint nagy pontosságú rutin mérésekre. Az opcionális mintatartó választékban megtalálhatók a szilárd minták diffúz reflexiós mérését lehetővé tevő 60 és 150 mm átmérőjű integrálógömbök mellett az abszolut reflexió meghatározására alkalmas kiegészítők is. Az, akár minden irányban forgatható filmtartókkal szilárd minták, üvegek, szűrők transzmittanciája, filmvastagsága vizsgálható.

Bővebben

JASCO V-760 spektrofotométer

Állítható sávszélességű kétsugárutas, dupla monokromátoros UV-Vis spektrofotométer, mely 187 – 900 nm közötti hullámhossztartományban képes mérni. Rendkívül alacsony szórt fény értékének köszönhetően akár 6A abszorbancia értékkel rendelkező minták is mérhetők hígítás nélkül. Széles abszorbancia mérési tartományának köszönhetően spektroszkópiai kutatásokhoz vagy optikai szűrők és standardok jellemzésére is jól alkalmazható.

Bővebben

JASCO V-770 spektrofotométer

Állítható sávszélességű kétsugárutas UV-Vis/NIR spektrofotométer, mely nemcsak az ultraibolya és látható, hanem a közeli infravörös (NIR) tartományban is képes mérni. A NIR tartományban való mérést egy külön rács és egy Peltier hűtésű PbS detektor teszi lehetővé. A készülék alapkiépítésben 190-2700 nm, opcionálisan akár 190-3200 nm közötti mérésekre alkalmas, ilymódon különböző optikai elemek minőségellenőrzésekor, fejlesztésekor is alkalmazható.

Bővebben

JASCO V-780 spektrofotométer

Az ultraibolya és látható tartományon kívül a közeli infravörös (NIR) tartományban is nagy érzékenységű és nagy felbontású méréseket tesz lehetővé a JASCO V-780 UV-Vis/NIR spektrofotométer.

JASCO_V780_spektrum
JASCO V-780 abszolut reflektancia feltéttel

A NIR tartományban való mérést egy külön rács (600 vonal/mm) és egy Peltier hűtésű InGa As fotodióda detektor teszi lehetővé. A készülék 190-1600 nm közötti mérési tartományának köszönhetően optikai hálózatok komponenseinek, polarizátoroknak, prizmáknak, lencséknek, optikai kábeleknek, notch-, edge- és band-pass-szűrőknek stb. minőségellenőrzésére, fejlesztésére is kiválóan alkalmas. A különböző alakú, nagyságú és optikai tulajdonságú minták mérését az opcionálisan elérhető nagyszámú mintatartó segíti. Ilymódon lehetőség nyílik 1200-1500 nm közötti hullámhossz-tartományban is anti-reflexiós (AR) bevonatok mérésére éppúgy, mint polarizátorok keresztezett Nicol állásának (crossed Nicols state) vizsgálatára is.

Bővebben

 Spectra Manager 2.5 szoftvercsomag V-700 spektrofotométerekhez

A V-700 spektrofotométerekhez használható Spectra Manager 2.5 az alapcsomagban is bőséges mérési és kiértékelési programválasztékot tartalmaz, de amennyiben a feladat megkívánja további, több, mint 20 opcionális szoftver közül lehet kiválasztani a legmegfelelőbbet.

– mérési módok:

 • abszorbancia-, transzmittancia leolvasás
 • mennyiségi analízis kalibrációs görbével
 • spektrumfelvétel
 • mérés több hullámhosszon
 • egyszerű kinetikai mérések

– készüléktesztek:

 • autodiagnosztika
 • hullámhosszkalibráció
 • automatikus tartozékfelismerés és -regisztráció (GLP megfelelőség)

– funkciók:

 • validációs szoftvercsomag USP, EP, JP megfelelőségi modullal, felhasználói definiálási lehetőségekkel
 • adattárolási és keresési funkciók
 • kalibrációs görbe statisztikai kiértékelése, megfelelőségi határ beállítási lehetőség
 • spektrumkiértékelés: csúcskeresés, matematikai funkciók, deriválás, alapvonalkorrekció, konverziók, overlay, stb
 • színanalízis
 • egyszerű enzimkinetikai kiértékelés
 • filmvastagság számítás
 • jegyzőkönyvkészítés, stílusformázás.

Bővebben

Érdekel a Termék

» Gyártó oldala »

 

A JASCO V-700 spektrofotométerek standard cellatartója a 10×10 mm-es küvetták befogadására alkalmas minta és referencia oldali küvettatartóval rendelkezik. Opcionálisan manuális és automatikus küvettaváltók, hosszú küvettákhoz való küvettatartók, víztermosztálható küvettatartók és küvettaváltók is rendelkezésre állnak.

Bővebben

Az oldatok szabályozott hőmérsékleten történő méréséhez, a spektrális jellemzők hőmérséklet változás függvényében történő vizsgálatához nagy segítséget nyújtanak a Peltier termosztált küvettatartók. A hőmérséklet beállítása a Spectra Manager II szoftverben (vagy az iRM vezérlőn történik). Minden JASCO Peltier termosztált küvettatartó rendelkezik mágneses keverővel, melynek fordulatszámát szoftveresen lehet szabályozni. Az opcionális hőmérsékletszenzorokkal az oldathőmérséklet közvetlenül is mérhető.

Bővebben

Biológiai, biokémiai minták mérésére mikrocella tartók és mikroküvetták állnak rendelkezésre, melyekkel mikroliternyi mennyiségek is könnyedén, nagy pontossággal, reprodukálhatóan mérhetők. A kínálatban megtalálható az egy cseppnyi mintával mérni tudó mintatartó éppúgy, mint a be- és kilépő lencsével szerelt kapilláris-cellatartó és a 8-pozíciós, forgatható mikrocellatartó.

Bővebben

Nagy számú minta méréséhez a kínálatban vákuum és perisztaltikus sipper, többféle fényúthosszú átfolyó cella, illetve a teljes automatizálást lehetővé tevő automata mintaadagoló is megtalálható.

Bővebben

Porok, textíliák, csomagolóanyagok és egyéb, normál körülmények között spektrofotometriásan nem mérhető szilárd anyagok vagy zavaros folyadékok méréséhez nyújtanak nélkülözhetetlen segítséget a diffúz reflexiós és transzmittancia méréseket lehetővé tevő 60 mm vagy 150 mm belső átmérőjű integrálógömbök, melyek a JASCO V-750/760/770 készülékekkel használhatók.

Bővebben

További nagy számú mintatartó áll rendelkezésre tükrös reflektancia (specular reflectance), abszolút reflektancia és filmek különböző beesési szögű méréséhez. Speciális feladatokhoz száloptikás feltétek is választhatók.

Bővebben