J-1000 CD spektrométerek

A japán JASCO cég 1961 óta gyűjti tapasztalatait a kiroptikai készülékek legfontosabbikának, a cirkuláris dikroizmus jelenség mérésére szolgáló spektrométerek megalkotásának területén. A dikrográf, spektropolariméter, cirkuláris dikroizmus spektrométer (CD), elektronikus cirkuláris dikroizmus spektrométer (ECD) néven is ismert készülékek mindazon vegyületek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatára alkalmasak, melyek molekuláiban a kiralitás centrumok közelében kromofór csoportok is találhatók. A szerves vegyületek abszolút konfiguráció és konformáció vizsgálatának egyik alapműszere, alkalmazható sztereoszelektív folyamatok nyomon követésére, hőmérséklet, pH, kémiai reakciók okozta konformációs változások tanulmányozására. A CD spektrométerekkel enzim és szerves reakciók kinetikája, DNS/RNS kölcsönhatások, fehérjék szerkezete és konformációja is vizsgálható.

A JASCO J-815 CD spektrométer utódjául szánt J-1100 és J-1500 készülékek közül a J-1100 egy kompakt készülék, mely elsősorban azok számára ajánlott, akik a CD spektrométert rutin jelleggel kívánják bio- és egyéb szerves molekulák jellemzésére használni. A J-1500 a kutatással foglalkozók számára lehet előnyös széles körű bővíthetőségi lehetőségei miatt. Mindkét készülék alapkiépítésben a cirkuláris (CD) és lineáris (LD) dikroizmus jelenség vizsgálatára, valamint egysugárutas spektrofotométerként (UV) is használható. Az automatikus tartozékfelismerő rendszer segítségével a vezérlő szoftverben könnyedén beállíthatók a mintatartókhoz tartozó speciális mérési paraméterek. A készülékek optikai rendszerében áthelyezésre került egy shutter mellyel ilymódon a hosszú ideig tartó mérések esetén a mintát és az optikai elemeket is védeni lehet a nagy energiájú folyamatos sugárzástól. Szintén az optika védelmét, illetve az UV tartományban történő mérések kivitelezhetőségét elősegíteni hivatott az átdolgozott, hatékony, kis fogyasztású nitrogén öblítési rendszer. A J-1000 CD spektrométerek hullámhossz-pontosságának a felhasználó általi minél egyszerűbb, gyorsabb és jól dokumentált ellenőrzéséhez beépített higany-lámpa áll rendelkezésre. A készülékek USB csatlakozón keresztül kapcsolódnak számítógéphez, miközben a vezérlést és a mért adatok gyűjtését a minden JASCO spektroszkópiai készüléket is vezérlő Spectra Manager II szoftvercsomag végzi.

J-1100

A J-1100 CD spektrométer 150W léghűtéses lámpát  alkalmaz fényforrásként, a standard mérési tartománya 180-600 nm közötti. Cellatartójába max 20 mm hosszúságú hengeres és szögletes küvetták helyezhetők. A transzmissziós mérésekre alkalmas Peltier tipusú termosztált küvettatartóval a minták szerkezetének hőmérsékletfüggése is vizsgálható. Kis mennyiségű minták mérésére a Micro-Sampling Disk kiegészítő alkalmas, mellyel akár 2μl-nyi minták cirkuláris dikroizmus tulajdonságai is meghatározhatók.

Bővebben

J-1500

A J-1500 CD spektrométer rendkívül széles körű bővíthetőségével a kiroptikai spektroszkópiával foglalkozó kutató laboratóriumok érdeklődésére számíthat. A készülék alapkiépítésben 150W-os léghűtéses lámpát alkalmaz, de szerepel a kínálatban vízhűtéses 450W-os xenon lámpát tartalmazó kiépítés is. A standard mérési tartomány 163-950 nm közötti, mely opcionálisan akár 1600 nm-ig is kiterjeszthető. A J-1500 CD spektrométerekkel a „Simultaneous Multi-Probe Measurement” (SMP) mérési módnak köszönhetően a CD, LD, UV, FL, FDCD, FDLD, stb. jelek közül 4 egyidejű mérése is megvalósítható. Különböző mintatartókkal, kiegészítőkkel lehetőség nyílik:

 • hőmérséklet vagy pH változás okozta konformáció változás vagy kémiai reakció követésére
 • színes minták NIR tartományon belüli vizsgálatára
 • fluoreszcencia mérési lehetőség kiépítésével a CD/Abs (vagy LD/Abs) és fluoreszcencia (FL) jelek szimultán rögzítésére
 • fluoreszkáló kromofórok fluoreszcens cirkuláris dikroizmus jelének (FDCD) szelektív detektálására
 • CD és FDCD szimultán mérésére
 • fluoreszcens anizotrópia vizsgálatok végzésére
 • szilárd anyagok transzmissziós és reflexiós vizsgálatára
 • hosszú molekulák orientációjának tanulmányozására
 • HPLC-CD kapcsolatra
 • kromofór csoport nélküli királis molekulák vizsgálatára (ORD)
 • mágneses CD/LD jelek mérésére

stb.

Bővebben

Spectra Manager II

A JASCO Spectra ManagerII szoftver a CD spektrométer és kiegészítőinek vezérlését, beleértve a rendszer konfiguráció és a spektrum felvételi paraméterek beállítását és az öndiagnosztika futtatását végzi el, amely a gyógyszeripar számára 21 CFR Part 11 kompatibilis változatban is rendelkezésre áll. A szoftver egyidejűleg 4 csatorna adatait képes feldolgozni. Standard körülmények között a CD/LD/Abs jelek kerülnek feldolgozásra, de lehetőség van egyéb jelek, pl. CD/Fluoreszcencia, hőmérséklet vagy pH gyűjtésére is. Az analízis programmodul egy átfogó programcsomag a spektrális adatok feldolgozására a következő funkciókkal: spektrum megjelenítés overlay módban is; hozzáadás, kivonás, osztás műveletek; alapvonal korrekció és x/y tengely átalakítás; deriválás; csúcsmagasság / terület / félérték-szélesség számítás; simítás / nagyítás / kicsinyítés; csúcs keresés; adat konvertálás (JCAMP-DX és ASCII); fájlkereső spektrum és paraméter megjelenítéssel. A CD spektrométerrel együtt szállított Spectra Manager II tartalmazza a CD és ORD spektrumok egymásba való átalakítását végző, a HT feszültségből abszorbanciát kiszámítani képes, a g-faktor meghatározását CD és abszorbancia spektrumból végző és a CD jelből specifikus ellipticitást, mágneses specifikus ellipticitást, moláris ellipticitást, mágneses moláris ellipticitást, stb számító modult. A „curve fitting” és a fehérjék másodlagos szerkezetét a CD spektrumból számító  (Multivariate Protein Secondary Structure Estimation (SSE) programok is a szoftvercsomag részei. A JASCO Canvas jelentésformátum szerkesztő lehetővé teszi, hogy a felhasználó az adatokat, szövegeket, ábrákat, fényképeket és logókat a saját követelményei szerinti formátumba készítse elő nyomtatásra.

Az opcionális szoftverek között megtalálhatók:

 • a denaturált fehérjék termodinamikai paramétereit meghatározó szoftvermodul,
 • a fehérje-ligandum kölcsönhatás termodinamikai paramétereit számító szoftver
 • „Macro Command” program, mely a felhasználó által történő programírási lehetőséget biztosít
 • CFR 21 Part 11 megfelelőséget adó szoftver modul.

» Gyártó oldala »

Vibrációs cirkuláris dikroizmus (VCD) készülékekről kérjen információt irodánktól!

Érdekel a Termék

» Gyártó oldala »

J-1100 CD spektrométer tartozékai:

Víztermosztálható cellatartók hengeres és négyszögletes küvettákhoz utóbbiakhoz mágneses keverővel

Peltier termosztált transzmissziós tipusú küvettatartó

2-10 μl-nyi minták méréséhez speciális mintatartók

Átfolyó cella HPLC-hez való csatlakoztatáshoz, mellyel a J-1100 spektropolariméter, mint HPLC-s detektor használható. A JASCO ChromNav vagy bármely más HPLC-s szoftver képes a CD spectrometer által szolgáltatott analóg CD jel közvetlen feldolgozására.

J-1500 CD spektrométer tartozékai:

A készülék kiváló optikájának és nagy mintaterének köszönhetően számtalan kiegészítő alkalmazása lehetséges:

Hullámhossz-kiterjesztéshez PMT detektor 450-1250 nm hullámhossz-tartományra

Hullámhossz-kiterjesztéshez InGaAs detektor és halogén lámpa 800-1600 nm hullámhossz-tartományra

Optikai rotációs diszperzió (ORD) mérésére alkalmas egység amivel kromofór nélküli királis minták elemzése is megvalósítható.

Bővebben

Mikroliternyi minták méréséhez speciális kialakítású mintatartók, 2 vagy 10 μl-nyi mintákhoz “Micro-Sampling Disk” áll rendelkezésre.

Automata titráló rendszer, melynek vezérlése a CD spektrométert is vezérlő Spectra Manager II szoftverből történik.

Bővebben

Integráló gömbök szilárd minták méréséhez diffúz reflexiós vagy diffúz transzmittancia mérési módokat használva.

Bővebben

Átfolyó cella HPLC-hez való csatlakoztatáshoz, mellyel a J-1500 spektropolariméter, mint HPLC-s detektor használható. A JASCO ChromNav vagy bármely más HPLC-s szoftver képes a CD spektrométer által szolgáltatott analóg CD jel közvetlen feldolgozására.

Víztermosztálható cellatartók hengeres és négyszögletes küvettákhoz, utóbbiakhoz mágneses keverővel

Az oldatok szabályozott hőmérsékleten történő méréséhez, a jellemzők hőmérséklet változás függvényében történő vizsgálatához nagy segítséget nyújtanak a Peltier termosztált küvettatartók. A hőmérséklet szabályzás történhet a cellatartóba épített vagy a cellába meritett hőmérséklet szenzor jele alapján. A Spectra Manager II szoftver segítségével mérhető a kiválasztott hullámhosszon a detektor jel a hőmérséklet függvényében, vagy felvehető a spektrum a hőmérséklet függvényében. Beállítható a fűtési sebesség, a kívánt pontosság, oda-vissza irány is. A teljes 3 dimenziós adathalmaz (detektor jel/hullámhossz/hőmérséklet) különféle módon megjeleníthető, feldolgozható.

Típusai:

 • Peltier termosztált 1 helyes cellatartó transzmisszió és fluoreszcencia mérésekhez
 • Peltier termosztált 6 helyes cellatartó transzmissziós módhoz
 • Peltier termosztált 6 helyes cellatartó transzmissziós és fluoreszcencia mérésekhez

Bővebben

A minták 100oC-on felüli hőmérsékleten való tartásához 170oC-ig használható nagy nyomású cella, extrém alacsony hőmérséklet eléréséhez kriosztátok állnak rendelkezésre.

Fluoreszcencia mérésekhez alkalmas mintatartók melyek totál fluoreszcencia (FL) vagy FDCD mérések elvégzését teszik lehetővé. A standard PMT használatával CD vagy FDCD mérés valósítható meg. A standard PMT és egy nem modulált detektor együttes használatával lehetséges a CD/FL vagy az UV/FDCD jelek együttes mérése. Lehetőség van azonban két modulált PMT detektor egyidejű használatára is, melyekkel a CD és az FDCD jelek szimultán mérése valósítható meg. Fluoreszcenciás monokromátor alkalmazásával lehet mérni az excitációs és emissziós spektrumot is. Fluoreszcenciás polarizációs mérésekhez lineáris polarizátorok rendelhetők.

Permanens és elektromágnesek MCD jel mérésekhez. Az elektromágnesekhez opcionális folyékony nitrogénnel hűtött folyadék és szilárd minta tartók is rendelhetők.

Stopped-flow rendszerek

Modelltől függően 2, 3 vagy 4 fecskendőt tartalmazó rendszerek nagyhatékonyságú speciális keverőkamrával. A fecskendők független léptetőmotorok által működtetettek. Opcionálisan lehetőség van a fecskendő rész és a cella rész Peltier termosztáttal való termosztálására is.

Bővebben

Couette tipusú víztermosztálható cella a molekulák oldatban létrejövő orientációjának lineáris dikroizmussal (LD) való vizsgálatához.

Bővebben

A CD spektrométert kétsugárutas spektrofotométerré átalakító fénysugárosztó, detektor, mintatartó.