MSV-5000 mikroszkóp spektrométer

A JASCO MSV-5000 mikroszkóp spektrométercsalád tagjai mikroszkópikus méretű minták vizsgálatára alkalmasak. A mikroszkóp hagyományos képalkotási képességén túl a mintákon átjutó vagy azokról visszaverődő fény hullámhossz szerinti eloszlását (spektrumát) képes felvenni, ezáltal információt nyújt a minta kémiai összetételére vonatkozóan. Az így megfigyelhető spektrumtartomány nem korlátozódik csupán a látható (Vis) spektrumtartományra (300-800 nm), hanem lefedi a teljes UV-Vis-NIR (200-2700 nm) hullámhossztartományt. Fontos előny, hogy egyetlen készülék képes mérni a minták optikai tulajdonságait e széles spektrumtartományban. A mikrospektrométerek jellemző alkalmazási területe lehet tehát pl. parányi bűnügyi és/vagy biológiai minták vizsgálata, festékszilánkok színének meghatározása, félvezető vagy más optikai elemek vizsgálata a látható fénynél bővebb spektrumtartományban. A mikrospektrométerek vezérlését a minden JASCO spektroszkópiai készüléket vezérlő Spectra Manager II szoftvercsomag biztosítja.

MSV-5500, MSV-5700 és MSV-5800

Az MSV-5000 sorozatú mikrospektrométerek a széles 200-2700 nm spektrumtartományban működni képes Cassegrain (tükrös) objektívekkel felszerelt áteresztési és reflexiós üzemmódú mikroszkóphoz illesztett egyetlen monokromátorral működő, kétfényutas spektrométerek. A spektrométer referencia fényútjának léte kiváló fotometria stabilitást biztosít a teljes spektrum-tartományban. A referencia fényútba helyezett gyengítőelem révén jól kiegyenlíthető a minta jele és a referencia sugárút, így optimálisan kihasználható a fotometrikus méréstartomány. A nagyteljesítményű szélessávú Czerny-Turner elrendezésű monokromátor kiváló spektrális felbontást és hullámhosszhelyességet garantál a teljes spektrumtartományban. A deutérium- (UV) és a wolfrám-halogén-lámpa (Vis/NIR) fényforrás átkapcsolása automatikusan történik. A spektrumfelvétel (scan) sebessége változtatható, léptető (step) felvételi üzemmód is választható. A fotoelektronsokszorozó (PMT) detektorral felszerelt MSV-5500 UV-Vis mikroszkóp a 200-900 nm tartományban működik, a PMT detektorral és Peltier-hűtésű PbS detektorral ellátott MSV-5700 mikroszkóp a 2700 nm-ig terjedő szélesebb (200-2700 nm) tartományt képes mérni. A PMT detektorral és a 1600 nm-ig terjedő közeli NIR tartományra optimalizált InGaAs detektorral felszerelt MSV-5800 típus pedig dedikált NIR mikroszkóp. A detektorok átkapcsolása automatikusan történik.

A manuális (vagy az opcionális automatikus) mozgatású mikroszkóp-tárgyasztalra helyezett mintát a megfigyelendő mérési pont kiválasztásához intenzív fényű LED-lámpa világítja meg. A minta képe nagyfelbontású CMOS kamerán keresztül (vagy az opcionális binokuláron át) figyelhető meg és jelölhetők ki a spektrumfelvételi helyek. Az objektívtárcsába 4 db objektív helyezhető. A minta kiválasztott pontjainak transzmissziós/reflexiós spektrum felvétele a 10x, 16x vagy 32x nagyítású Cassegrain objektívvel történik. 10 μm átmérőjű kör a még megkülönböztethetően mérhető minimális terület nagysága (16x objektívvel és 5 nm-es sávszélességgel mért UV-Vis spektrumban). Polarizációs mérés is lehetséges az alapkiépítéshez tartozó Glan-Taylor típusú polarizátorral (az automatikus analizátor beépítése opcionális).

Bővebben

Spectra Manager II

A mikroszkóp spektrométert is vezérlő Spectra Manager II szoftvercsomag tartalmazza mindazon funkciókat melyekkel vezérelhetők a készülékek (mérési paraméterek, a mérési terület kijelölés, fókusz, tárgyasztal mozgatás, mapping mérések). A mért felület CMOS kamera által közvetített vizuális képe és regisztrált spektruma egymás mellett jeleníthető meg. Az analízis részben megtalálhatók a spektrumok kiértékeléséhez, feldolgozásához szükséges matematikai funkciók, kibővítve a mapping mérések során kapott mérési eredmények feldolgozásához szükséges funkciókkal. Az alapszoftver része a filmvastagság számítása és a színanalízis.

Érdekel a Termék

» Gyártó oldala »