JASCO FP-8050 spektrofluoriméterek

A 2021-ben piacra került JASCO FP-8050 spektrofluoriméter családba tartozó készülékek a gyártó hagyományaihoz hűen 2 monokromátoros készülékek, melyeknél a gerjesztési és az emittált fényt is külön monokromátor bontja fel. A precíz optikai rendszernek köszönhetően a fluoriméterek kiváló jel/zaj viszony, felbontás, hullámhossz-pontosság és szórt fény értékekkel rendelkeznek. A készülékeket felhasználóbarát megoldások jellemzik, mint például az automatikus mintatartó felismerés vagy a mintabehelyezés után azonnali mérésindítást lehetővé tevő, a készülék házán elhelyezett Start gomb. A folyamatos sugárzású xenon lámpa az újításoknak köszönhetően az eddigiektől háromszor hosszabb élettartammal rendelkezik.

A spektrofluoriméterek vezérlését a JASCO spektroszkópiás készülékeket vezérlő Spectra Manager szoftver végzi, mely gazdag standard mérő és kiértékelő programválasztékkal rendelkezik. Mindezeknek köszönhetően az FP-8050 fluoriméterek éppúgy helyt állnak a rutin méréseket végző minőségellenőrző laboratóriumokban, mint az élet- (Life Science) vagy anyagtudományok kutatólaboratóriumaiban.  

JASCO FP-8250 spektrofluoriméter

Az elsősorban rutin mérésekhez fejlesztett FP-8250 rendelkezik azokkal a nagy teljesítményű méréseket lehetővé tevő új fejlesztésekkel, melyeknek köszönhetően széles dinamikus tartományával, kategóriájában remek felbontásával, hullámhossz-pontosság ellenőrzéshez használt beépített higany lámpájával megállja a helyét egyetemi, kutatói, GLP és gyógyszeripari környezetben is. Az egyszerű, de robusztus felépítés fluoreszcencia (gerjesztési, emissziós, és szinkron mérési módokkal) és kemilumineszcencia, megfelelő opcionális mintatartókkal pedig egy-csepp, transzmittancia, abszorbancia, fluoreszcens polarizáció, kinetika és hőmérséklet függő méréseket tesz lehetővé.

Specifikációk:

 • hullámhossz-tartomány:
  • gerjesztési (Ex) oldalon: 200-750 nm
  • emissziós (Em) oldalon: 200-750 nm
 • monokromátorok: 1650 vonal/mm
 • választható spektrális sávszélesség: 1, 2,5, 5, 10 vagy 20 nm
 • hullámhossz-pontosság: ±1,5 nm
 • választható pásztázási sebesség: 20 – 20000 nm/perc között
 • jel/zaj viszony (RMS) (víz Raman csúcsmaximumon mérve, Ex és Em sávszélesség 5 nm, válaszidő:  2s) jobb, mint 680:1 (zaj: ~350 nm-en mérve); jobb, mint 4500:1 (zaj: 450 nm-en mérve).
 • automatikus erősítés és érzékenység beállítás
 • beépített higany lámpa hullámhosszpontosság ellenőrzéshez
 • gázbemenet a mintatér átöblítéséhez
 • Start gomb, analóg jel kivezetés és automatikus tartozékfelismerő rendszer
 • vezérlés: Spectra Manager 2.5 szoftver

JASCO FP-8350 spektrofluoriméter

Élettudományokkal (Life Science) foglalkozó laboratóriumok felhasználási igényeinek kielégítésére fejlesztett spektrofluoriméter. Közel 50 darab különféle mintatartó áll rendelkezésre a kutatói munka során fellépő mérési feladatok minél könnyebb megoldásához. Ezek közé tartoznak a víz- vagy Peltier típusú termosztáttal történő hőmérséklet kontrollált mintatartók, a mikroliternyi minták mérését lehetővé tevő mikroküvettatartók és „one-drop” kiegészítők, melyekkel cseppnyi minták fluoreszcenciáját is vizsgálni lehet. Nagyszámú minta méréséhez automatikus mintaadagoló és átfolyó cellák állnak rendelkezésre. Microplateben tárolt minták közvetlen méréséhez microplate reader csatlakoztatható a spektrofluoriméterhez. Kinetikai és reakció analízisek végzéséhez a befecskendezési lehetőséggel kiépített mintatérfedőtől az automata titráló berendezésen át a „stopped-flow” kiegészítőig sokféle lehetőség áll rendelkezésre. Foszforeszcencia mérésekhez folyékony nitrogénnel hűtött folyadék és szilárd mintatartók is használhatók.

Specifikációk:

 • hullámhossz-tartomány:
  • gerjesztési (Ex) oldalon: 200-750 nm
  • emissziós (Em) oldalon: 200-750 nm, opcionális PMT detektorral: 200-900 nm.
 • monokromátorok: 1650 vonal/mm
 • választható sávszélesség: 1, 2,5, 5, 10 vagy 20 nm
 • hullámhossz-pontosság: ±1,5 nm
 • választható pásztázási sebesség: 20 – 20000 nm/perc
 • jel/zaj viszony (RMS) (víz Raman csúcsmaximumon mérve, Ex és Em sávszélesség 5 nm, válaszidő: 2s) jobb, mint 880:1 (zaj: ~350 nm-en mérve); jobb, mint 8000:1 (zaj: 450 nm-en mérve).
 • automatikus erősítés és érzékenység beállítás
 • beépített higany lámpa hullámhossz pontosság ellenőrzéshez
 • automatikus váltású szűrők a magasabb rendű diffrakciós sávok kiszűrésére
 • Start gomb, analóg jel kivezetés és automatikus tartozékfelismerő rendszer
 • vezérlés: Spectra Manager 2.5 szoftver

JASCO FP-8550 és FP-8650 spektrofluoriméterek

Az FP-8550-as rendkívül magas jel/zaj viszonyával, az FP-8650-es pedig az 1010 nm-ig kiterjesztett hullámhossz-tartományával számíthat érdeklődésre elsősorban az anyagtudományi laboratóriumokban dolgozók részéről. Mintatartókként az FP-8350-esnél felsoroltakon kívül a szilárd minták méréséhez alkalmas kiegészítők sokasága közül külön említést érdemelnek a különböző filmtartók, manuális és automata polarizátorok, epifluoreszcencia mérésére alkalmas kiegészítők mellett a kvantum hatásfok mérésekre használható 60 mm-es integrálógömb és a 120 mm-es hűthető integrálógömb is.

Specifikációk FP-8550:

 • hullámhossz-tartomány:
  • gerjesztési (Ex) oldalon: 200-850 nm
  • emissziós (Em) oldalon: 200-850 nm
 • monokromátorok: 1800 vonal/mm
 • választható sávszélesség: 1, 2,5, 5, 10 vagy 20 nm, kis mintatérfogatokhoz speciális sávszélesség beállítás
 • hullámhossz-pontosság: ±1,0 nm
 • választható pásztázási sebesség: 10 – 60000 nm/perc (Ex és Em)
 • jel/zaj viszony (RMS) (víz Raman csúcsmaximumon mérve, Ex és Em sávszélesség 5 nm, válaszidő: 2s) jobb, mint 1400:1 (zaj: ~350 nm-en mérve); jobb, mint 8500:1 (zaj: 450 nm-en mérve).
 • automatikus erősítés és érzékenység beállítás
 • beépített higany lámpa hullámhossz-pontosság ellenőrzéshez
 • automatikus váltású szűrők a magasabb rendű diffrakciós sávok kiszűrésére
 • Start gomb, analóg jel kivezetés és automatikus tartozékfelismerő rendszer
 • vezérlés: Spectra Manager 2.5

Spectra Manager 2.5 spektrofluoriméterekhez

A spektrofluoriméterek vezérléséhez és az adatok feldolgozásához a Spectra Manager 2.5 alapcsomagja is tartalmazza a gerjesztési (Ex) és emissziós (Em) spektrumfelvételhez, egyszerű kinetikai mérésekhez, mennyiségi analízishez, fix hullámhosszú méréshez szükséges programokat, FP-8350, 8550 és 8650 készülékekhez pedig a foszforeszcenciát mérő üzemmódokat is. A standard szoftvercsomag része a 3-dimenziós spektrumfelvétel, mellyel az optimális gerjesztési és emissziós hullámhosszakat kereshetjük meg manuális vagy automatikus módon, valamint a készülék napi ellenőrzését és validálását a felhasználó által is dokumentálhatóan elvégezhetővé tevő modulok.

A különböző tudományterületekről érkező speciálisabb igények kielégítésére nagyszámú opcionális szoftver közül lehet választani, melyek közé tartozik többek között a két hullámhosszon kinetikai mérést végző program intracelluláris kalciumion méréshez, a fluoreszcens szín meghatározás vagy a kvantumhatásfok mérő modul is.

Standard szoftvercsomag része:

 • kvantitatív analízis kalibrációs görbével
 • spektrum felvétel Ex és Em oldalon
 • 3-dimenziós adatgyűjtés
 • egyszerű kinetika
 • párhuzamos kinetika mérés több pozíciós küvettaváltókkal
 • napi ellenőrzés
 • validáció
 • készülék használati napló
 • készülékdiagnosztika
 • spektrum analízis, deriválás és egyéb matematikai funkciók, csúcskeresés, „overlay” megjelenítés, riport és stílus formázási modulok

Opcionális szoftverek:

 • hőmérsékletvezérelt időszakos spektrumfelvétel
 • DNS olvadáspont meghatározása
 • két hullámhosszon történő kinetika mérő program
 • „Macro Command” – felhasználó által történő programírási lehetőség
 • fluoreszcenciás polarizációs program
 • fluoreszcens szín meghatározás
 • lumineszcens szín meghatározás
 • kinetikai analízis program
 • kvantumhatásfok mérő program

Mintatartók

A JASCO FP-8050 spektrofluoriméterek standard cellatartója 10 x 10 mm-es küvetták befogadására alkalmas. Opcionálisan víz- és Peltier termosztált küvettatartók, mikroküvettatartók, szilárd anyagok mérését lehetővé tevő mintatartók, microplate reader és stopped-flow rendszerek is csatlakoztathatók a készülékekhez.

Opcionális küvettatartók:

 • víztermosztálható küvettatartó mágneses keveréssel
 • 0-100 oC hőmérséklet-tartományban használható Peltier termosztált küvettatartó mágneses keverővel
 • Peltier termosztált 4- és víztermosztált 8-pozíciós küvettatartók mágneses keverővel
 • mikroküvettatartók
 • ”One drop” kiegészítő cseppnyi minták méréséhez
 • abszorbancia méréshez feltét
 • 30o-os beesési szögű küvettatartó
 • szilárd anyagok méréséhez film- és portartó
 • epifluoreszcenciás feltét
 • manuális és automata polarizációs feltét
 • automata, 2-dugattyús titrátor
 • vákuum és perisztaltikus szipperek
 • automata mintaadagoló
 • „Stopped-flow” kiegészítő
 • microplate reader 96-os és 384-es microplatekhez
 • alacsony hőmérsékletű kiegészítő foszforeszcencia és fluoreszcencia méréshez
 • magas hőmérsékletű kiegészítő porok méréséhez
 • integrálógömbök kvantumhatásfok méréséhez és lumineszcens szín meghatározáshoz

Érdekel a Termék

» Gyártó oldala »