Raman

Fehér csokoládé alkotóelemeinek felületi eloszlása Raman vizsgálatok alapján

Letöltés

Üvegedényekben lévő minták analízise Raman makro egységgel

Letöltés

Kozmetikumok elemzése Raman spektroszkópiával

Letöltés

Fluoreszcencia minimalizálása 457 nm-es lézer használatával

Letöltés

Ismeretlen szennyeződések meghatározása automatikus mérési hely kereséssel

Letöltés

Ismeretlen eredetű szennyeződés meghatározása többrétegű mintában

Letöltés

Raman Spectral Imaging

Letöltés

Drágakövek azonosítása Raman spektrométer alkalmazásával

Letöltés

Nyomtató tinták szennyeződéseinek meghatározása Raman spektroszkópiával

Letöltés

Szén nanocsövek analízise Raman spektroszkópiával

Letöltés

Cinóber tinták azonosítása JASCO NRS-5100 Raman készülék segítségével

Letöltés

Polietilén-tereftalát (PET) mikrokristályosodás vizsgálata JASCO Raman spektrométerrel

Letöltés

Üveg és kvarc Raman és fotolumineszcenciás vizsgálata JASCO Raman spektrométerrel

Letöltés

Orto- és parahidrogén meghatározás JASCO Raman spektrométerrel

Letöltés

Festékek kvalitatív analízise JASCO Raman spektrométerekkel

Letöltés

Szén nanocső vizsgálata JASCO Raman spektrométerrel

Letöltés

Korall váz komponens eloszlásának vizsgálata JASCO Raman spektrométerrel

Letöltés

Szilícium-karbid polimorfizmusának vizsgálata JASCO Raman spektrométerrel

Letöltés