FP-8000 spektrofluoriméterek

A 2011-ben bemutatott négy típusból álló FP-8000 spektrofluoriméter családba tartozó készülékek a JASCO hagyományaihoz hűen 2 monokromátoros készülékek, melyeknél a gerjesztési és az emittált fényt is külön monokromátor bontja fel. A megújított optikai rendszernek köszönhetően jelentősen javult a jel/zaj viszony és a felbontás, még jobb lett a hullámhossz-pontosság és csökkent a szórt fény. A készülékeket a felhasználóbarát megoldások jellemzik, mint például a rádiófrekvenciás (RFID) mintatartó felismerés vagy a mintabehelyezés után azonnali mérésindítást lehetővé tevő, a készülék házán elhelyezett Start gomb.

A spektrofluoriméterek vezérlését a minden JASCO spektroszkópiás készüléket vezérlő Spectra Manager II szoftver végzi, mely gazdag standard mérő és értékelő programválasztékkal rendelkezik. Mindezeknek köszönhetően az FP-8000 fluoriméterek éppúgy helyt állnak a rutin méréseket végző minőségellenőrző laboratóriumokban, mint az élet- (Life Science) vagy anyagtudományok kutatólaboratóriumaiban.

JASCO FP-8200 spektrofluoriméter

Az elsősorban rutin mérésekhez fejlesztett FP-8200 is rendelkezik azokkal a nagy teljesítményű méréseket lehetővé tevő új fejlesztésekkel, melyeknek köszönhetően széles dinamikus tartományával, kategóriájában remek felbontásával, hullámhossz kalibrációhoz használt beépített higany lámpájával megállja a helyét egyetemi, kutatói, GLP és gyógyszeripari környezetben is. Opcionális küvettaváltókkal párhuzamos kinetika mérések végzésére is alkalmas. A készülék vezérlése történhet a Spectra Manager II szoftverrel vagy az iRM (intelligent Remote Modul) kézi vezérlőegységgel. Az iRM áttekinthető szoftverkörnyezetben tartalmazza mindazon a készülékvezérléshez, adatgyűjtéshez és adatfeldolgozáshoz szükséges programokat, melyekkel a mérések számítógép használata nélkül is dokumentálhatóan elvégezhetők és a közvetlenül csatlakoztatható nyomtató segítségével az eredmények kinyomtathatók. 

Bővebben

JASCO FP-8300 spektrofluoriméter

Élettudományokkal (Life Science) foglalkozó laboratóriumok felhasználási igényeinek kielégítésére fejlesztett spektrofluoriméter. Közel 50 darab különféle mintatartó áll rendelkezésre a kutatói munka során fellépő mérési feladatok minél könnyebb megoldásához. Ezek közé tartoznak a víz- vagy Peltier típusú termosztáttal történő hőmérséklet kontrollált mintatartók, a mikroliternyi minták mérését lehetővé tevő mikroküvettatartók és „one-drop” kiegészítők, melyekkel cseppnyi minták fluoreszcenciáját is vizsgálni lehet. Nagy számú minta méréséhez automatikus mintaadagolók és átfolyó cellák közül lehet választani. Mikroplateben tárolt minták közvetlen méréséhez mikroplate olvasó kiegészítő is a spektrofluoriméterhez csatlakoztatható. Kinetikai és reakció analízisek végzéséhez az egyszerű befecskendezési lehetőséggel kiépített mintatérfedőtől az automata titráló berendezésen át a „stopped-flow” kiegészítőig sokféle lehetőség áll rendelkezésre. Foszforeszcencia mérésekhez folyékony nitrogénnel hűtött folyadék és szilárd mintatartók is használhatók. 

Bővebben

JASCO FP-8500 és FP-8600 spektrofluoriméterek

Az FP-8500-as rendkívül magas jel/zaj viszonyával, az FP- 8600-as pedig az 1010 nm-ig kiterjesztett hullámhossz-tartományával számíthat érdeklődésre elsősorban az anyagtudományi laboratóriumokban dolgozók részéről. Mintatartókként az FP-8300-asnál említetteken kívül használható szilárd minták méréséhez alkalmas kiegészítők sokasága közül külön említést érdemelnek a különböző filmtartók, manuális és automata polarizátorok, epifluoreszcencia mérésére alkalmas kiegészítők mellett a kvantum hatásfok mérésekre használható 60 és 100 mm-es hűthető integrálógömbök is.

Bővebben

Spectra Manager II spektrofluoriméterekhez

 A spektrofluoriméterek vezérléséhez és az adatok feldolgozásához a Spectra Manager II alapcsomagja is tartalmazza a gerjesztési (Ex) és emissziós (Em) spektrumfelvételhez, egyszerű kinetikai mérésekhez, mennyiségi analízishez, fix hullámhosszú méréshez szükséges programokat, FP-8300, 8500 és 8600 készülékekhez pedig a foszforeszcenciát mérő üzemmódokat is. A standard szoftvercsomag része a 3-dimenziós spektrumfelvétel, mellyel az optimális gerjesztési és emissziós hullámhosszakat kereshetjük meg manuális vagy automatikus módon, valamint a készülék ellenőrzését, validálását a felhasználó által is dokumentálhatóan elvégezhetővé tevő validációs modul.

A különböző tudományterületekről érkező speciálisabb igények kielégítésére nagy számú opcionális szoftver közül lehet választani, melyek közé tartozik többek között a két hullámhosszon kinetikai mérést végző program, a fluoreszcenciás szín meghatározás vagy a kvantumhatásfok mérő modul is.

 Standard szoftvercsomag része:

  • kvantitatív kalibráció és analízis
  • spektrum felvétel Ex és Em oldalon
  • 3-dimenziós felvétel
  • egyszerű kinetika
  • párhuzamos kinetika mérés több pozíciós küvettaváltókkal
  • validáció
  • autodiagnosztika
  • spektrum analízis, deriválás és egyéb matematikai műveletek, csúcs keresés, „overlay”, riport és stílus formázás stb. funkciókkal.

Bővebben

» Gyártó oldala »

A JASCO FP-8000 spektrofluoriméterek standard cellatartója 10 x 10 mm-es küvetták befogadására alkalmas. Opcionálisan víz- és Peltier termosztált küvettatartók, mikroküvettatartók, szilárd anyagok mérését lehetővé tevő mintatartók, stopped-flow rendszerek és mikroplate leolvasók is csatlakoztathatók a készülékekhez.

Bővebben