Biotage Isolera Dalton flash/MS

A szerves preparatív szintézisek tisztítási és elválasztási lépéseit a reakciótermékek jellemzésére, azonosítására szolgáló analtikai vizsgálatok követik. Az analíziseket általában külön szervezeti egységek végzik, melyek leggyakrabban NMR és IR technikák mellett tömegspektrometriás (MS) vizsgálatokat végeznek a szintézis során keletkező molekulák szerkezetének meghatározásához. Azonban az ilymódon keletkező eredményeket a preparatív munkát végző vegyész csak egy későbbi szintézis és/vagy elválasztás során tudja csak figyelembe venni. Az időveszteség csökkentése érdekében egyre nagobb igény mutatkozott egy olyan  technikára, mely az elválasztással egyidőben azonnal képes a molekulák minél pontosabb jellemzésére.

A flash kromatográfiában eddig használt általánosan elterjedt detektálási technikák nem bizonyultak elég molekula specifikusnak, habár nagyon sok szintézis során akár az UV/Vis detektorok szolgáltatta jelek is kielégítően használhatók a reakcióelegy komponenseinek frakcionálására. A miniatürizált tömegspektrométer megjelenése rendkívül meggyorsíthatja a szintézis munkát, hiszen már az elválasztás során lehetőség nyílik a tömegszelektív frakciószedésre, így a szintézist végző azonnali információhoz juthat a reakciótermék minőségét illetően.

A Biotage Isolera flash kromatográfiás készülékekkel a Dalton tömegspektrometriás detektor teljesen integrált rendszert alkot. A Biotage Spektra szoftver az érintőképernyős vezérlőegységgel egységes felületen biztosítja a működési paraméterek beállítását és az elválasztás során regisztrált tömegspektrumok és UV/Vis spektrumok kiértékelését, így további számítógépes szoftverek használatára nincs szükség. A frakciószedés a tömegdetektor által szolgáltatott vezérlőjelre történik, így az Isolera Dalton flash/MS kromatográfiás rendszer alkalmas az UV/Vis tartományban inaktív molekulák szétválasztására, illetve a molekulák szelektív azonosítására is. Az Isolera Dalton flash/MS rendszer kismérete miatt, minden tartozékával együtt elszívófülkébe helyezhető. A chip alapú electrospray ionizációs modult és a miniatürizált kvadrupól analizátort, valamint a beépített  vákuumpumpát is tartalmazó tömegdetektor működéséhez külső vákuum pumpára nincs szükség. A flash kromatográfok és tömegspektrométerek közvetlen kapcsolatához megfelelő folyadékáramot kell biztosítani. A Biotage Isolera Dalton rendszerben a folyadékáram kapcsolatot és a mintának a tömegdetektorba jutását az erre a célra fejlesztett Nanolink interfész biztosítja, amely automatikusan alkalmazkodik az áramlási sebességhez. A Nanolink interfész alkalmassá teszi a rendszert különböző töltetű és nagyságú flash kromatográfiás oszlopok használatára, illetve normál és fordított fázisú elválasztásra is. A céltömeg meghatározása érdekében az elválasztást megelőző lépésként lehetőség van manuális injektálással a reakcióelegyből a detektorba juttatni. Automatikus működés esetén választhatunk a pásztázó és a 4 kiválasztott ion-monitoring mód között, ilymódon molekulatömeg, illetve kombinált molekulatömeg és UV/Vis jel alapján történő frakciószedés valósítható meg.

Bővebben

Flash kromatográfiiás applikációkért, tippekért és trükkökért keresse fel a The Flash Purification Blog oldalt!

» Gyártó oldala »

Isolera ELSD-1080 light scattering detector is for the detection of non-volatile substances without UV/VIS absorbance or with low absorbance. It has graphic display and multi-function buttons for setting the operation parameters. It can be connected to Isolera systems with analog signal output.

Bővebben

Leak detector based on the refractive index change for Isolera Prime and Isolera systems. Its operation can be switched on/off from the software.

3-way injector valve syringe with adaptor for injecting liquid samples.

For fraction collection test tube holders for test tubes of 13×100 mm, 16×150 mm, 18×150 mm, 25×150 mm, also vessel holders for vessels of 120 ml, 240 ml, 480 ml.

DLV (Dry Loading Vessel) kits for solid samples (1-30 g, 10-70 g, 50-500 g) applied on the support. They can be connected directly to columns with luer connector pressure limit: 7 bars.

Column holders (mounted onto the side of the instrument, they provide the vertical placement of the columns) for Biotage SNAP, SNAP Ultra and ZIP flash chromatography columns.

FlashPack holder for standard size syringe type columns, which can be used with Biotage Isolute flash chromatography columns, with other, commercially available columns of the same geometry and with self-loaded columns with the corresponding pistons.