Spektroszkópia

FT/IR-4000/6000 spektrométerek image

FT/IR-4000/6000 spektrométerek

A JASCO infravörös tartományban mérő készülékek történelme az 1950-es évek közepén kezdődött a DS-101 névvel ellátott diszperzív spektrométer megalkotásával. A több mint fél évszázad alatt gyűjtött tapasztalataikat az FT/IR-4000 és 6000 sorozatú spektrométerek megtervezésénél kamatoztatták. A 4000-es készülékek elsősorban a rutin, míg a 6000-es készülékek a kutatói igények kiszolgálására lettek kifejlesztve. A készülékekhez nagyszámú mintatartó és kiegészítő áll rendelkezésre az egyszerű filmtartótól a felületek sok mérőpontos, gyors feltérképezését végző mikroszkópokig.

A készülékek vezérlését a minden JASCO spektroszkópiai készüléket vezérlő Spectra Manager II szoftvercsomag biztosítja. Minden standard FT-IR készülékhez tartozik a Know-it-All programcsomag is 10000 spektrumot tartalmazó spektrumkönyvtárral. A szoftver képes beolvasni a legfontosabb spektrum formátumokat, különböző spektrumkeresési és kezelési funkciókkal rendelkezik, saját spektrumkönyvtárak készíthetők vele, funkciós csoport analízisre, kémiai szerkezetek szerkesztésére és riportkészítésre is alkalmas.

FT/IR – 4600 és 4700

 Elsősorban rutin és oktatási célú mérésekre ajánlott készülékek, melyek standard kiépítésben a 7800-350 cm-1 infravörös tartományt fedik le, azonban ez bővíthető 15000-2200 cm-1 vagy 5000- 220 cm-1 tartományokig. Standard tartozékként minden készülék része az automatikus beam-splitter beállítás, a változtatható apertúra, a teljes inert gázöblítési lehetőség és az automatikus validáció lehetősége. Az opcionális MCT detektoroknak köszönhetően akár 10 scan/sec „rapid scan” készülékekké is átalakíthatók.

Jasco__FTIR_4600

Specifikációk:

 • felbontás:
  • FT/IR-4600: 0,7 cm -1 
  • FT/IR-4700: 0,4 cm -1
 • jel-zaj viszony:
  • FT/IR-4600: 25000:1 (peak-to-peak)
  • FT/IR-4700: 35000:1 (peak-to-peak)
 • spektrális tartomány: 7800 – 350 cm -1
 • fényforrás: nagy intenzitású kerámia fényforrás
 • interferométer: 45 o -os Michelson típusú, szigetelt, DSP (Digital Signal Processing) technológiával vezérelt
 • beam splitter: Ge/KBr automatikus beállítással (auto-alignment)
 • detektor: Peltier termosztált DLATGS, opcionális második detektor (MCT, InSb, InGaAs)
 • beépített validációs hardver
 • automatikus tartozékfelismerő rendszer
 • Start gomb sorozatmérésekhez

 FT/IR – 6600, 6700 és 6800

Jasco__FTIR_6600A kutatás-fejlesztési célokra tervezett FT/IR-6000-es készülékek bővítési lehetőségeikkel a standard kiépítésben 7800-350 cm -1 mérési tartományt kiterjeszthetik a távoli és közeli infravörös tartományra is. Maximális kiépítésben akár 25000-10 cm -1 között lehet a lefedett spektrum tartomány. Standard tartozékként minden készülék része az automatikus beam-splitter beállítás, a változtatható apertúra és a teljes inert gázöblítési lehetőség. A távoli infravörös tartományban végzett méréseknél nagy segítséget nyújt az opcionális teljes vákuumozhatóság is. A   4 beam-splitter befogadására és automatikus cseréjére alkalmas  beam-splitter cserélő egységet és az  automata interferométer-ablak cserélőt e gyütt alkalmazva széles hullámszám-tartományban válnak lehetségessé a mérések a felhasználó manuális beavatkozása nélkül. A 20 scan/sec sebességű „rapid scan” mérési mód az aranyozott optikával szerelt 6800-as készüléknél hozzátartozik a standard kiépítéshez, a 6600-as és 6700-as készülékeknél pedig megtalálható az opcionális bővíthetőségi lehetőségek között.

Specifikációk:

 • felbontás:
  • FT/IR-6600: 0,4 cm -1
  • FT/IR-6700: 0,25 cm -1
  • FT/IR-6800: 0,07 cm -1
 • jel-zaj viszony:
  • FT/IR-6600: 45000:1 (peak-to-peak)
  • FT/IR-6700: 47000:1 (peak-to-peak)
  • FT/IR-6800: 55000:1 (peak-to-peak)
 • spektrális tartomány: 7800 – 350 cm -1 , opcionálisan 25000 – 10 cm -1 bővíthető
 • fényforrás: nagy intenzitású kerámia fényforrás, opcionális második fényforrás (halogén vagy higany lámpa)
 • interferométer: 28 o -os Michelson típusú, szigetelt, DSP (Digital Signal Processing) technológiával vezérelt
 • beam splitter: automatikus beállítással (auto-alignment), Ge/KBr (standard), kvarc, CaF 2 ,CsI, Mylar; opcionális automata beam-splitter cserélő egység
 • interferométer kilépő ablakok: KRS-5 (standard), CaF 2 , PE; opcionális automata ablak cserélő egység
 • detektor: Peltier termosztált DLATGS, opcionális második detektor (DTGS(PE), MCT, InSb, InGaAs vagy Si fotodióda) ; 2 további detektor külső házban elhelyezhető
 • automatikus tartozékfelismerő rendszer
 • Start gomb sorozatmérésekhez
 • rapid scan: opcionális; FT/IR-6800 standard
 • step scan: opcionális

Spectra Manager II FT/IR készülékekhez

 A készülék vezérlését és az adatok feldolgozását a Spectra Manager II  Windows alapú multifunkcionális szoftver végzi. A funkciók között megtalálhatóak a mérési paraméter beállítások és azok tárolása, valós idejű spektrummegjelenítés, skálaváltoztatás, zoom funkciók, simítás, alapvonalkorrekció,  CO2 és vízgőz kompenzáció,  ATR korrekció, csúcskeresés, csúcsmagasság és csúcs alatti terület számítása, aritmetikai műveletek, deriválás, %T/Abs konverzió, KM és KK konverzió, automatikus spektrumkivonás, JCAMP és ASCII konverzió, nyomtatási formátum szerkesztés, stb. A 21 CFR Part 11 megfelelőséget támogató verzió opcionálisan rendelhető, ahogy a PCR, PLS, PCA, CLS többkomponensű analízis programcsomagok is.

További opcionális programok:

 • időszakos spektrumfelvétel – megadott időközönként spektrumot vesz fel és tartalmazza a 3-dimenziós adatkezelő programcsomagot is
 • fehérje másodlagos szerkezet számítás
 • 2D korrelációs analízis program
 • „Macro Command” program – a felhasználó által történő programírási lehetőséget biztosít az adatok mérésére, feldolgozására, megjelenítésére, táblázatos kigyűjtésére stb. vonatkozóan; változó definiálási, kalkulációs és összehasonlítási lehetőségekkel

» a gyártó oldalára »

Az FT/IR mérések kivitelezéséhez rendkívül sokfajta mintatartó áll rendelkezésre. A legkülönbözőbb halmazállapotú, hőmérsékletű és optikai tulajdonságokkal rendelkező anyag infravörös tartományban mutatott spektrális tulajdonságai határozhatók meg a megfelelő mintatartó és mérési módszer helyes kiválasztásával. A JASCO FT/IR készülékekhez széles választékban kínálunk JASCO, Pike és Specac gyártmányú mintatartókat és kiegészítőket a KBr pasztillák előkészítéséhez használt présektől kezdődően a gázcellákon és ATR feltéteken keresztül az FT/IR mikroszkópokig .

Mintaelőkészítéshez használatos kiegészítők:

 •  manuális és automata prések
 •  őrlő és keverő készülékek szilárd anyagok minél homogénebb KBr pasztillázásához
 • „Slice Master” 10-30 μm vastagságú filmek vágásához

Mintatartók transzmittancia méréshez:

 •  KBr pasztillatartók
 •  mágneses filmtartók
 •  fix és változtatható fényúthosszú folyadékcellák
 •  szuszpenziós filmtartók
 •  különböző fényúthosszúságú gázcellák (néhány cm – több 10 m)
 •  fűthető gázcellák

Mintatartók reflexiós mérésekhez:

 •  ATR gyémánt, cink-szelenid (ZnSe) vagy germánium kristállyal
 • magas hőmérsékletű ATR
 • változtatható beesési szögű ATR
 • polarizációs ATR
 • horizontális ATR
 • fix és változtatható szögű spekuláris (tükör) reflexiós feltétek
 • diffúz reflexiós feltétek
 • magas hőmérsékletű és vákuumozható kamrával ellátott difúziós reflexiós feltétek
 • integrálógömbök
 • grazing angle tartozékok