Spektroszkópia

FP-8000 spektrofluoriméterek image

FP-8000 spektrofluoriméterek

A 2011-ben bemutatott négy típusból álló FP-8000 spektrofluoriméter családba tartozó készülékek a JASCO hagyományaihoz hűen 2 monokromátoros készülékek, melyeknél a gerjesztési és az emittált fényt is külön monokromátor bontja fel. A megújított optikai rendszernek köszönhetően jelentősen javult a jel/zaj viszony és a felbontás, még jobb lett a hullámhossz-pontosság és csökkent a szórt fény. A készülékeket a felhasználóbarát megoldások jellemzik, mint például a rádiófrekvenciás (RFID) mintatartó felismerés vagy a mintabehelyezés után azonnali mérésindítást lehetővé tevő, a készülék házán elhelyezett Start gomb.

A spektrofluoriméterek vezérlését a minden JASCO spektroszkópiás készüléket vezérlő Spectra Manager II szoftver végzi, mely gazdag standard mérő és értékelő programválasztékkal rendelkezik. Mindezeknek köszönhetően az FP-8000 fluoriméterek éppúgy helyt állnak a rutin méréseket végző minőségellenőrző laboratóriumokban, mint az élet- (Life Science) vagy anyagtudományok kutatólaboratóriumaiban.

JASCO FP-8200 spektrofluoriméter

Az elsősorban rutin mérésekhez fejlesztett FP-8200 is rendelkezik azokkal a nagy teljesítményű méréseket lehetővé tevő új fejlesztésekkel, melyeknek köszönhetően széles dinamikus tartományával, kategóriájában remek felbontásával, hullámhossz kalibrációhoz használt beépített higany lámpájával megállja a helyét egyetemi, kutatói, GLP és gyógyszeripari környezetben is. Opcionális küvettaváltókkal párhuzamos kinetika mérések végzésére is alkalmas. A készülék vezérlése történhet a Spectra Manager II szoftverrel vagy az iRM (intelligent Remote Modul) kézi vezérlőegységgel. Az iRM áttekinthető szoftverkörnyezetben tartalmazza mindazon a készülékvezérléshez, adatgyűjtéshez és adatfeldolgozáshoz szükséges programokat, melyekkel a mérések számítógép használata nélkül is dokumentálhatóan elvégezhetők és a közvetlenül csatlakoztatható nyomtató segítségével az eredmények kinyomtathatók. 

Specifikációk:

 • hullámhossz-tartomány:
  • gerjesztési (Ex) oldalon: 200-750 nm
  • emissziós (Em) oldalon: 200-750 nm, opcionális PMT detektorral: 200-900 nm
 • monokromátorok: 1200 vonal/mm
 • változtatható spektrális sávszélesség: 2,5, 5, 10 vagy 20 nm
 • hullámhosszpontosság: ±2,0 nm
 • választható pásztázási sebesség: 20 – 20000 nm/perc között
 • jel/zaj viszony (RMS) (víz Raman csúcsmaximumon mérve, Ex és Em sávszélesség 5 nm, válaszidő:  2s)) jobb, mint 380:1 (zaj: ~400 nm); jobb, mint 4500:1 (zaj: 450 nm).
 • automatikus erősítés és érzékenység beállítás
 • beépített higany lámpa hullámhossz kalibrációhoz
 • emissziós jel adatgyűjtés 0,2 mikromásodpercenként
 • start gomb, analóg jel kivezetés és IQ tartozék felismerő rendszer
 • vezérlési lehetőségek: számítógépről Spectra Manager II szoftverrel vagy iRM érintőképernyős vezérlőegységgel

JASCO FP-8300 spektrofluoriméter

Élettudományokkal (Life Science) foglalkozó laboratóriumok felhasználási igényeinek kielégítésére fejlesztett spektrofluoriméter. Közel 50 darab különféle mintatartó áll rendelkezésre a kutatói munka során fellépő mérési feladatok minél könnyebb megoldásához. Ezek közé tartoznak a víz- vagy Peltier típusú termosztáttal történő hőmérséklet kontrollált mintatartók, a mikroliternyi minták mérését lehetővé tevő mikroküvettatartók és „one-drop” kiegészítők, melyekkel cseppnyi minták fluoreszcenciáját is vizsgálni lehet. Nagy számú minta méréséhez automatikus mintaadagolók és átfolyó cellák közül lehet választani. Mikroplateben tárolt minták közvetlen méréséhez mikroplate olvasó kiegészítő is a spektrofluoriméterhez csatlakoztatható. Kinetikai és reakció analízisek végzéséhez az egyszerű befecskendezési lehetőséggel kiépített mintatérfedőtől az automata titráló berendezésen át a „stopped-flow” kiegészítőig sokféle lehetőség áll rendelkezésre. Foszforeszcencia mérésekhez folyékony nitrogénnel hűtött folyadék és szilárd mintatartók is használhatók. 

Specifikációk:

 • hullámhossz-tartomány:
  • gerjesztési (Ex) oldalon: 200-750 nm
  • emissziós (Em) oldalon: 200-750 nm, opcionális PMT detektorral: 200-900 nm.
 • monokromátor: 1500 vonal/mm
 • választható sávszélesség: 1, 2,5, 5, 10 vagy 20 nm
 • hullámhossz-pontosság: ±1,5 nm
 • választható pásztázási sebesség: 20 – 20000 nm/perc
 • jel/zaj viszony (RMS) (víz Raman csúcsmaximumon mérve, Ex és Em sávszélesség 5 nm, válaszidő: 2s)) jobb, mint 680:1 (zaj: ~400 nm); jobb, mint 8000:1 (zaj: 450 nm).
 • automatikus erősítés és érzékenység beállítás
 • beépített higany lámpa hullámhossz kalibrációhoz
 • emissziós jel adatgyűjtés 0,2 mikromásodpercenként
 • automatikus szűrő a magasabb rendű diffrakció eltávolítására
 • Start gomb, analóg jel kivezetés és IQ tartozék felismerő rendszer
 • vezérlési lehetőségek: Spectra Manager II PC szoftverrel

JASCO FP-8500 és FP-8600 spektrofluoriméterek

Az FP-8500-as rendkívül magas jel/zaj viszonyával, az FP- 8600-as pedig az 1010 nm-ig kiterjesztett hullámhossz-tartományával számíthat érdeklődésre elsősorban az anyagtudományi laboratóriumokban dolgozók részéről. Mintatartókként az FP-8300-asnál említetteken kívül használható szilárd minták méréséhez alkalmas kiegészítők sokasága közül külön említést érdemelnek a különböző filmtartók, manuális és automata polarizátorok, epifluoreszcencia mérésére alkalmas kiegészítők mellett a kvantum hatásfok mérésekre használható 60 és 100 mm-es hűthető integrálógömbök is.

Specifikációk FP-8500:

 • hullámhossz-tartomány:
  • gerjesztési (Ex) oldalon: 200-750 nm
  • emissziós (Em) oldalon: 200-750 nm, opcionális PMT detektorral: 200-850 nm
 • monokromátor: 1800 vonal/mm
 • változtatható sávszélesség: 1 – 20 nm, kis mintatérfogatokhoz speciális sávszélesség beállítás
 • hullámhossz pontosság: ±1,0 nm
 • változtatható pásztázási sebesség: 20 – 60000 nm/min (Ex és Em)
 • jel/zaj viszony (RMS) (víz Raman csúcsmaximumon mérve, Ex és Em sávszélesség 5 nm, válaszidő: 2s)) jobb, mint 1200:1 (zaj: ~400 nm); jobb, mint 8500:1 (zaj: 450 nm).
 • automatikus erősítés és érzékenység beállítás
 • beépített higany lámpa hullámhossz kalibrációhoz
 • emissziós jel adatgyűjtés 0,2 mikromásodpercenként
 • Start gomb, analóg jel kivezetés és IQ tartozék felismerő rendszer
 • vezérlési lehetőségek: Spectra Manager II PC szoftverrel

Spectra Manager II spektrofluoriméterekhez

 A spektrofluoriméterek vezérléséhez és az adatok feldolgozásához a Spectra Manager II alapcsomagja is tartalmazza a gerjesztési (Ex) és emissziós (Em) spektrumfelvételhez, egyszerű kinetikai mérésekhez, mennyiségi analízishez, fix hullámhosszú méréshez szükséges programokat, FP-8300, 8500 és 8600 készülékekhez pedig a foszforeszcenciát mérő üzemmódokat is. A standard szoftvercsomag része a 3-dimenziós spektrumfelvétel, mellyel az optimális gerjesztési és emissziós hullámhosszakat kereshetjük meg manuális vagy automatikus módon, valamint a készülék ellenőrzését, validálását a felhasználó által is dokumentálhatóan elvégezhetővé tevő validációs modul.

A különböző tudományterületekről érkező speciálisabb igények kielégítésére nagy számú opcionális szoftver közül lehet választani, melyek közé tartozik többek között a két hullámhosszon kinetikai mérést végző program, a fluoreszcenciás szín meghatározás vagy a kvantumhatásfok mérő modul is.

 Standard szoftvercsomag része:

 • kvantitatív kalibráció és analízis
 • spektrum felvétel Ex és Em oldalon
 • 3-dimenziós felvétel
 • egyszerű kinetika
 • párhuzamos kinetika mérés több pozíciós küvettaváltókkal
 • validáció
 • autodiagnosztika
 • spektrum analízis, deriválás és egyéb matematikai műveletek, csúcs keresés, „overlay”, riport és stílus formázás stb. funkciókkal.

Opcionális szoftverek:

 • hőmérsékletvezérelt időszakos spektrumfelvétel
 • DNS olvadási hőmérsékletének meghatározása
 • két hullámhosszon történő kinetika mérő program
 • „Macro Command” – felhasználó által történő programírási lehetőség
 • fluoreszcenciás polarizációs program
 • fluoreszcenciás szín meghatározás
 • lumineszcenciás szín meghatározás
 • kinetikai analízis program
 • kvantumhatásfok mérő program

» a gyártó oldalára »

A JASCO FP-8000 spektrofluoriméterek standard cellatartója 10 x 10 mm-es küvetták befogadására alkalmas. Opcionálisan víz- és Peltier termosztált küvettatartók, mikroküvettatartók, szilárd anyagok mérését lehetővé tevő mintatartók, stopped-flow rendszerek és mikroplate leolvasók is csatlakoztathatók a készülékekhez.

Opcionális küvettatartók:

 • víztermosztálható küvettatartó mágneses keveréssel
 • 0-100 o C hőmérséklet-tartományban használható Peltier termosztált küvettatartó mágneses keverővel
 • víz és Peltier termosztált 4- és 8- pozíciós küvettatartók mágneses keverővel
 • mikroküvettatartók
 • ”One drop” kiegészítő cseppnyi minták méréséhez
 • abszorbancia méréshez feltét
 • 30 o -os beesési szögű küvettatartó
 • szilárd anyagok méréséhez film és portartó
 • epifluoreszcenciás feltét
 • manuális és automata polarizációs feltét
 • automata, 2-dugattyús titrátor
 • vákuum és perisztaltikus szipperek
 • automata mintaadagoló
 • „Stopped-flow” kiegészítő 2- és 4-dugattyús kiépítésben Peltier termosztálással
 • mikroplate olvasó 96-os és 384-es mikroplatekhez
 • alacsony hőmérsékletű kiegészítő foszforeszcencia méréshez
 • magas hőmérsékletű kiegészítő
 • integrálógömbök kvantumhatásfok méréséhez és lumineszcens szín meghatározáshoz